Medelpris 2016-2013

En lyckad auktion avslutad med totalt 44 sålda djur.
2016 års priserna var högre än något annan år.
Nya tag under auktionsdagen med auktions värd, uppvisning av produktions djur, ny matleverantör till hungriga utställare-säljare och köpare. En ny auktionsutropare som fick igång publiken.

  2016 2015 2014 2013
Medelpris på alla utrop var 10 851 7 575 kr 7 859 kr 7 061 kr
Medelpris per ras:        
Texel 10 541 28 sålda 6 597 kr 36 sålda 8 116 kr  
Suffolk 9 100 8 sålda 9 350 kr 10 sålda 10 750 kr  
Dorset 8 666 3 sålda 9 167 kr   3 sålda 8 750 kr  
Finull 6 933 3 sålda 6 429 kr   7 sålda 5 278 kr  
Dorper var ej med 2014 men 2012 var det en med 17 500 kr 31 500 2 sålda 14 750 kr 2 sålda    

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou

Bästa Suffolk från Ann Karlsson, Helgö
Bästa Texel  från Torgil Möller,  Möllers Texel
Bästa Dorset  från Anna & Tomas Olsson, Norrby Gård
Bästa Dorper  Från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård
Bästa Finull  från Ulf och Aina Ekholm, Ölmhult  som blev Best in Show

Under de 20 åren som auktionen har varit innan så har Best in Show alltid gått till en Texelbagge. Med undantag för 2001 då en Oxford Down bagge blev Best in Show.  2015 var det en Suffolk och i år blev det en finull.

Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut för femte gång tilldelades texelbagge 16005 Annelie Carlsson för sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr

I övrigt var det en mycket positiv stämning under auktionen som är en viktig träffpunkt för fårsverige!

ulf-lantmannens-pris

Bästa Finull från Ulf och Aina Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show