BIS 2000-2016

 

Lantmännen

2016             Finull               Ulf och Aina Ekholm Ölmhult

2015             Suffolk             Mattias Rickardsson Bäckgården

2014             Texel                Carl Helander Johannelund

2013             Texel                Möllers-Texel Möllers-Texel

2012             Texel                Carl Helander Johannelund

2011             Texel                Tony och Tina Abrahamsson Hulebäckseröd

2010             Texel                Richard v.d. Poel Stora Furet

2009             Texel                A-M och C-J Johansson Linbacken

2008             Texel                Anders o Jeanette Andersson Ammedalen

2007             Texel                Ulf Ekholm Ölmhult

2006             Texel                Torgil Möller Kåphult

2005             Texel                Ulf Ekholm Ölmhult

2004             Texel                Torgil Möller Kåphult

2003             Texel                Torgil Möller Kåphult

2002             Texel                 Konrad Samuelsson Romsås

2001             Oxford Down   Gunnar Johansson Källsjögård

2000             Texel                Konrad Samuelsson Romsås