Torka på betet och ont om bete ökar risken för förgiftning

31 juli, 2017 Lammproducenterna 0

När tillgången på bete minskar kan djuren börja beta av växter den normalt ratar.

Risken för förgiftningar kan därför öka något. En del orsakar sjukdom redan vid lågt intag medan andra måste konsumeras i större mängd innan de orsakar sjukdom. Passa på att uppdatera kunskapen om vilka växter som är olämpliga.

Du kan läsa mer om giftiga växter på SVA:s hemsida.

Bilder kan också ses i den virtuella floran.

Lamm och lamning

22 mars, 2017 Lammproducenterna 0

En väl förberedd lamning är nyckeln till friska lamm. Lamningen är den mest arbetsintensiva perioden under fåråret och har man en begränsad erfarenhet av lamning kan perioden vara en riktig utmaning. Det är viktigt att lägga ner den extra tid det tar att förbereda och övervaka lamningen, det är tråkigt att förlora lamm som man skulle ha kunnat rädda. Tackan ska inte störas i onödan vid lamningen, men samtidigt ska du känna till när det är läge att rycka in för att hjälpa tacka och lamm. När lammet väl är fött är råmjölken det nyfödda lammets viktigaste skydd mot infektioner. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar (immunoglobuliner) från tackan, så när lammet föds är det helt oskyddat till dess det har diat första gången. Råmjölken är dessutom en livsviktig energikick för lammet.

NYHETSBREV 6/2016

10 november, 2016 Lammproducenterna 0

Välkommen till det sjätte nyhetsbrevet från Gård & Djurhälsan FÅR
Mineraler till svenska får
Projekt – Lunginflammation hos lamm
Antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi”

Lean Lantbruk

– nu för både mindre och större företag

Sverige har fortsatt lägst försäljning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU
– men importländer knappar in på vårt försprång
Fokusträffar för lammproducenter
Akut andnöd hos baggar
Sverige friförklarat från scrapie!
Lamm 2016 – Kunskap och inspiration
Kolla baggens testiklar
– inför betäckningssäsongen
Dräktighetsscanning och hullbedömning

Fokusträff

29 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

FOKUSTRÄFFAR FÖR LAMMPRODUCENTER
Vi vill öka lammproduktionen i Sverige – vill du vara med?
Du som redan har anmält dig behöver inte anmäla dig igen. Välkommen!
Under hösten 2016 anordnar vi 5 fokusträffar på olika platser i
landet inom tema avel och fertilitet

Mineraler till svenska får

14 september, 2016 Lammproducenterna 0

Vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Det finns i nuläget inga samlade utfodringsrekommendationer av mineraler till får, utan informationen är utspridd och varierar något. Då både brist eller överskott på mineraler kan få förödande konsekvenser, är det viktigt att utfodra djuren rätt för en god hälsa och effektiv produktion. För att uppfylla behoven finns olika utfodringsmetoder av mineraler som tillämpas ute på gårdarna. Användningen av mineralbolusar har blivit allt vanligare. Fördelen med bolusar är att det säkerhetsställs att varje djur får i sig mineralerna utan större spill. Dock finns det rapporter om skador orsakade av felaktig teknik vid administreringen av mineralbolus och även fall av kopparförgiftning på grund av bolusar.