Ekollonförgiftning hos nötkreatur/får

12 oktober, 2017 Lammproducenterna 0

På hösten när ekollonen är bruna och mogna är de mindre giftiga än när de är gröna. Även ekbladen är giftiga och liksom ekollonen mest giftiga på våren eftersom innehållet av det giftiga tanninet är som högst i både blad och ollon då. Vid höststormar kan dock stora mängder omogna ekollon blåsa ner, likaså kan djuren bli mer benägna att äta ekollon om betet är slut. Därför är det ändå vanligast att ekollonförgiftning uppträder på hösten.

Best Practice

9 oktober, 2017 Lammproducenterna 0

Projektet har till syfte att utveckla den inhemska produktionen av lammkött med hjälp av erfarenheter hos de bästa producenterna och rådgivare/forskare i Sverige och internationellt, att identifiera hur vi skall kunna producera lammkött mer effektivt och lönsamt knyta kontakter med producenter och forskare nationellt och internationellt. Projektet pågår just nu.

Erfa-grupper Lamm

9 oktober, 2017 Lammproducenterna 0

Projektet kommer att pågå under hela 2018 och halva 2019, slutredovisning är 2019-12-31. Projektet består i att skapa Erfagrupper och fysiska möten ute på gård runt om i hela Sverige. Erfa-grupps mötena har tre olika fokusområden.

Nyhetsbrev 5/2017

12 september, 2017 Lammproducenterna 0

Kurser i höst

• Seminkurs
• Villkorad läkemedelsanvändning
• Utfodring och hullbedömningskurser
• Klövkurser
• Hälsokurser

Torka på betet och ont om bete ökar risken för förgiftning

31 juli, 2017 Lammproducenterna 0

När tillgången på bete minskar kan djuren börja beta av växter den normalt ratar.

Risken för förgiftningar kan därför öka något. En del orsakar sjukdom redan vid lågt intag medan andra måste konsumeras i större mängd innan de orsakar sjukdom. Passa på att uppdatera kunskapen om vilka växter som är olämpliga.

Du kan läsa mer om giftiga växter på SVA:s hemsida.

Bilder kan också ses i den virtuella floran.

Lamm och lamning

22 mars, 2017 Lammproducenterna 0

En väl förberedd lamning är nyckeln till friska lamm. Lamningen är den mest arbetsintensiva perioden under fåråret och har man en begränsad erfarenhet av lamning kan perioden vara en riktig utmaning. Det är viktigt att lägga ner den extra tid det tar att förbereda och övervaka lamningen, det är tråkigt att förlora lamm som man skulle ha kunnat rädda. Tackan ska inte störas i onödan vid lamningen, men samtidigt ska du känna till när det är läge att rycka in för att hjälpa tacka och lamm. När lammet väl är fött är råmjölken det nyfödda lammets viktigaste skydd mot infektioner. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar (immunoglobuliner) från tackan, så när lammet föds är det helt oskyddat till dess det har diat första gången. Råmjölken är dessutom en livsviktig energikick för lammet.

NYHETSBREV 6/2016

10 november, 2016 Lammproducenterna 0

Välkommen till det sjätte nyhetsbrevet från Gård & Djurhälsan FÅR
Mineraler till svenska får
Projekt – Lunginflammation hos lamm
Antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi”

Lean Lantbruk

– nu för både mindre och större företag

Sverige har fortsatt lägst försäljning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU
– men importländer knappar in på vårt försprång
Fokusträffar för lammproducenter
Akut andnöd hos baggar
Sverige friförklarat från scrapie!
Lamm 2016 – Kunskap och inspiration
Kolla baggens testiklar
– inför betäckningssäsongen
Dräktighetsscanning och hullbedömning

Fokusträff

29 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

FOKUSTRÄFFAR FÖR LAMMPRODUCENTER
Vi vill öka lammproduktionen i Sverige – vill du vara med?
Du som redan har anmält dig behöver inte anmäla dig igen. Välkommen!
Under hösten 2016 anordnar vi 5 fokusträffar på olika platser i
landet inom tema avel och fertilitet