Lamm och lamning

22 mars, 2017 Lammproducenterna 0

En väl förberedd lamning är nyckeln till friska lamm. Lamningen är den mest arbetsintensiva perioden under fåråret och har man en begränsad erfarenhet av lamning kan perioden vara en riktig utmaning. Det är viktigt att lägga ner den extra tid det tar att förbereda och övervaka lamningen, det är tråkigt att förlora lamm som man skulle ha kunnat rädda. Tackan ska inte störas i onödan vid lamningen, men samtidigt ska du känna till när det är läge att rycka in för att hjälpa tacka och lamm. När lammet väl är fött är råmjölken det nyfödda lammets viktigaste skydd mot infektioner. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar (immunoglobuliner) från tackan, så när lammet föds är det helt oskyddat till dess det har diat första gången. Råmjölken är dessutom en livsviktig energikick för lammet.

NYHETSBREV 6/2016

10 november, 2016 Lammproducenterna 0

Välkommen till det sjätte nyhetsbrevet från Gård & Djurhälsan FÅR
Mineraler till svenska får
Projekt – Lunginflammation hos lamm
Antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi”

Lean Lantbruk

– nu för både mindre och större företag

Sverige har fortsatt lägst försäljning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU
– men importländer knappar in på vårt försprång
Fokusträffar för lammproducenter
Akut andnöd hos baggar
Sverige friförklarat från scrapie!
Lamm 2016 – Kunskap och inspiration
Kolla baggens testiklar
– inför betäckningssäsongen
Dräktighetsscanning och hullbedömning

Fokusträff

29 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

FOKUSTRÄFFAR FÖR LAMMPRODUCENTER
Vi vill öka lammproduktionen i Sverige – vill du vara med?
Du som redan har anmält dig behöver inte anmäla dig igen. Välkommen!
Under hösten 2016 anordnar vi 5 fokusträffar på olika platser i
landet inom tema avel och fertilitet

Mineraler till svenska får

14 september, 2016 Lammproducenterna 0

Vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Det finns i nuläget inga samlade utfodringsrekommendationer av mineraler till får, utan informationen är utspridd och varierar något. Då både brist eller överskott på mineraler kan få förödande konsekvenser, är det viktigt att utfodra djuren rätt för en god hälsa och effektiv produktion. För att uppfylla behoven finns olika utfodringsmetoder av mineraler som tillämpas ute på gårdarna. Användningen av mineralbolusar har blivit allt vanligare. Fördelen med bolusar är att det säkerhetsställs att varje djur får i sig mineralerna utan större spill. Dock finns det rapporter om skador orsakade av felaktig teknik vid administreringen av mineralbolus och även fall av kopparförgiftning på grund av bolusar.

Besöksrutiner för att undvika smitta

22 augusti, 2016 Lammproducenterna 0

Tänk på att besökare kan ta med sig smitta till din fårbesättning. Se vår film om hur du kan förbereda besök på din fårgård för att minska risken för smitta.

Läs mer här om besöksrutiner.

Läs mer här om hur du kan förbereda besök av veterinär från Gård & Djurhälsan.

På smittsäkra.se finns ännu mer information samlad.

Nyhetsbrev juli 2016

8 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Gård & Djurhälsan arbetar med förebyggande hälso- och produktionsrådgivning till får-, nöt- och grisproducenter. Bolaget bildades 2015 genom en sammanslagning av Svenska Djur-hälsovården, Taurus Köttrådgivning och Svenska Pig.
Ett av våra uppdrag är att bekämpa MV & CAE hos landets får och getter. Detta gör vi genom ett delvis statligt finansierat kontrollprogram där vi är huvudman. Programmet, som är frivilligt, är skilt från övrig verksamhet. Det finns alltså inga krav på att vara kund i Gård & Djurhälsan för att vara med i MV/CAE-programmet.

Hälsodeklaration vid försäljning av livdjur

8 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Det är allmänt känt att den största risken att föra in smitta i sin besättning är vid köp av livdjur. Fåravelsförbundet och Gård & Djurhälsan har därför tillsammans tagit fram en hälsodeklaration som kan användas vid inköp och försäljning av får. Köparen får då hjälp med att få information om hälsoläget i säljarbesättningen och kan på så sätt lättare göra en riskbedömning inför ett eventuellt köp. Initiativet till en hälsodeklaration har kommit från näringen, framför allt har Gotlands Fåravelsförening varit drivande i arbetet.