No Picture

Motstånd mot förändring

1 november, 2005 Lammproducenterna 0

Varje morgon förklarade lantbrukaren uppgifterna för dagen och hur de skulle utföras. Utan undantag så ifrågasatte praktikanten varje dag sättet arbetet skulle utföras på.

No Picture

Marknadsöversikt

1 augusti, 2001 Lammproducenterna 0

Siffror baserade på den prisinformation som MLC (Meat and Livestock Comission) samlar in från de olika slakteriföretagen visar att priset på lamm har återhämtat sig och faktiskt ligger 6 % högre än motsvarande period förra året.

No Picture

Vilka är de bästa fårraserna?

1 augusti, 2001 Lammproducenterna 0

Vilka är de bästa fårraserna? Resultat från Hillsborough Jämförande studier mellan fårraser är det ont om i UK så den här studien från Irland där man tittat på korsningstackor med Blackface(BF) och Cheviot(C) är välkommen läsning.

No Picture

Om lamm till Tyskland

1 januari, 2001 Lammproducenterna 0

Sveriges lammköttproducenter har haft diskussioner med ett tyskt lammslakteri. Det är ett av Tysklands största lammslakterier där man slaktar mellan 160 000 – 180 000 lamm per år på två slakterier.