Podcast – Tips för effektiv produktion och klimatsmart foderhantering

31 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

Anna-Maria Larsson, HKScan Agris foderexpert berättar hur våra djurproducenter kan minska sitt fodersvinn och arbeta mer klimatsmart.

För en smart produktion är det viktig med god kontroll av sin produktion. Hur fodret (ensilaget) handhas, analyseras och mixas påverkar djurens tillväxt och välmående. Det är viktigt att tänka hur olika fodermedel hanteras på gården vad gäller exempelvis torkning, malning och utfodring. Med bra hantering slipper foder sorteras bort och man ett lägre spill av foder. Vilket är mycket värt både ekonomiskt och miljömässigt.

Beställning av signalmärken!

18 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

Tänk på att kontakta slaktanmälan i god tid om du behöver signalmärken! Signalmärken används utöver ordinarie SE-bricka vid återtag av skinn eller kött. Inköpta får eller lamm märks med vitt signalmärke med leverantörsnummer utöver födelsebesättningens SE-nummer.

Just nu är beställningarna så höga så leveranstiden är mer än 7-10 dagar som är det normala.

Lammseminarier 2017

8 oktober, 2016 Lammproducenterna 0

HKScan och Lammproducenterna önskar er
VÄLKOMNA PÅ SEMINARIEDAGAR 2017!
Just nu pågår ett arbete inom HKScan för att utveckla tjänster och verktyg som är till nytta för er
producenter så att ni lyckas ännu bättre med er lammproduktion. Med ökad tidsutnyttjande och
avkastning per tacka kan vi producera mer lamm i Sverige vilket är efterfrågat av våra kunder.
Vi önskar alla som vill komma välkomna till vinterns seminariedagar, där ni kan få ta del av kunskap,
praktiska tips och ideer.

COOP: HKScan om kära köttbit

23 september, 2016 Lammproducenterna 0

HKScan har sedan länge ett samarbete med Coop, med det gemensamma målet att ytterligare stärka utvecklingen inom kategorin kött. Vad säger HKScan om Coops reklamkampanj med budskapet att minska köttkonsumtionen?

Lyckas med betäckningen – lamma enligt din plan!

18 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Genom ett bra förarbete går det att säkra upp att både tackor och baggar befinner sig i god kondition när det är dags för betäckning vilket har stor betydelse för slutresultatet. En koncentrerad betäckning ger en samlad lamning vilket i sin tur sparar din tid och ork!

Ingen bild

Stort behov av svenskt lammkött

20 maj, 2016 Lammproducenterna 0

Det finns ett växande behov av svenskt lammkött. Självförsörjningsgraden i Sverige ligger i dag på låga 30 procent, resten importeras.
Nyligen hölls en seminariedag för lammproducenter hos lammuppfödarna Mats Farne och Anna Ståhl på deras gård i Vennebjörke.