Köpa får

Suffolk och Texel 2019-07-31
Marie Jonson o Jonas Sund
Skärtorps Mangårdsbyggnaden
589 64 STUREFORS
0704-65 69 29
mariejonsonzxr@hotmail.com

Vi söker en ny trevlig suffolkbagge av god kvalité.
Även en trevlig texelbagge som han något år på nacken men bra egenskaper
De bör vara använda i besättning sedan tidigare, MV-status, fri från fotröta och snälla att hantera.

.