Dorset

Dorsetbagge
Lars-Erik Nilsson
Dannarp 102
523 99 HÖKERUM
0705-48 27 00
larserik.dannarp@gmail.com
Skall betäcka i Augusti, så tidigt fött lamm eller bättre
begagnad äldre bagge. 2017-06-04
Baggar
Ove Andersson
Ardre Bringsarve 109
623 66 LJUGARN
0730-62 63 07
andersson@ardre.se 
Önskar köpa två Dorsetbaggar.
Gärna lite äldre.
2017-05-27
Bagglamm
Ann-Charlott Filipsson
Åby 125
361 93 BROAKULLA
0708-49 38 64
eanfil@gmail.com
Önskar köpa ett Dorsetbagglamm
som är minst fyra månader gammal.
Elitlamm och mvfri en självklarhet