Köpa Gotlandsfår

 

2018-05-30
Birgitta Huldin-Färnström
Byv 86 Finnsäter Gård
835 96 TRÅNGSVIKEN
0702-25 48 11
birgittafarnstrom@hotmail.comVi önskar köpa 30 Gotlandsfår (tackor, tacklamm).
MV-fria, rotrötefria och elitlammregistrerade.
Även öppen för köp av lamm från flera besättningar.
Håller till i Jämtland.
 

 

 

 

 

 

 

 

.