Korsnings djur


Finull/Dorsettacklamm

Åsa och Anders Josefsson
Ölmestad Månsagård 1
333 75 Reftele
0703-43 41 48
mansagard@hotmail.com
Finull/Dorsettacklamm födda mars/april 2017. ca 10 st.
Leveransklara Juni. M3 status, med i fårkontrollen. F-status.
Svarta och vita. Finns även bagglamm finull/dorset.  2017-05-04

Finull/Dorset

Mats Farne
Vennebjörke
598 94 VIMMERBY
0703-11 52 14
info@angbacken.se
Tackor köpes
Ska öka upp besättningen och söker tackor,
främst findorset, de ska vara födda 2010-2015. ca 100 st.