Sälja får, sist inlagda

 

Vill du sälja får, här kan du annonsera
Maila Lammproducenterna med annonsformuläret.
Tänk på att meddela när annonsen är inaktuell.
Suffolk 2018-07-10
Leif Carlsson
Frasta Enbacken
640 40 Stora Sundby
0738-10 16 06
carlsson.annika@tele2.se
www.frasta.n.nu
Nu har vi på FrastaLamm tack- och bagglamm till salu efter friska och hållbara linjer. M3 och ingen påvisad fotröta.
Korsningsdjur 2018-07-06
Victoria Gustafsson
Daltorp 5
541 92 Skövde
0730-56 69 11
ljungqvist.daltorp@telia.com
Tacklamm till rekrytering
Ca 60 st tacklamm födda feb. och mars 2018 säljes till liv. I huvudsak korsningar mellan finull och texel samt korsningar med 50% eller 75% suffolk. Besättningen är MV-fri och har
F-status. Tacklammen är mönstrade och är anslutna till Elitlamm samt har härstamningsintyg. I avelsarbetet i besättningen läggs stor tonvikt på fruktsamhet, modersegenskaper, tillväxt samt exteriör.
Finns utanför Skövde.
Texeltacklamm 2018-07-05
Daniel & Erika Johansson
Lilla Hult
355 96 KALVSVIK
0733-09 09 62 Erika
0761-18 09 18 Daniel
erika.johansson@ingelstad.nu
Tacklamm 2018,
födda febr-mars, 10-15 st.
Härstamning, MV-fri, Elitlamm,
ingen fotröta påvisad.
Finullsbaggar 2018-06-24
Kirsti Cranston
Torlabo 488
313 97 SIMLÅNGSDALEN
0738-34 71 52
kirsti.cranston@gmail.com
Vita finullsbaggar.
Födda dec 2017/ jan 2018, uppfödda 2 eller 3.
Ansluten till Gård & Djurhälsan och Elitlamm.
M3-status och F-status.
Leicesterbagge 2018-06-08
Eilert Rathcke
Skiltorp Fårgård
Norra Skiltorp 140
463 96 NYGÅRD
0722-46 29 22
skiltorpkvarn@telia.com

Mönstrad HH4, född 2016. MV-fri, inga klövproblem, regelbundna parasitprover, Gård och Djurhälsa ,Elitlamm. Elitlammkod 92G3T-98GGT. Finns i Lilla Edets kommun, mitt mellan Göteborg och Trollhättan.
Suffolk 2018-05-04
Karlsson Ann &
Isaksson Lasse
Helgö Södergård
355 93 VÄXJÖ
0705-77 71 47
0706-66 91 85
helgolamm@gmail
Fina tack och bagglamm.
Avelsbaggar riksbedömda
med 5 och 6 i helhet.
2018-03-16
Magnus Jönsson
Sallerup 7224
242 91 HÖRBY
0705-79 84 18
magnus@ostrasallerup.se
Av familjeskäl säljer vi ett gäng dräktiga produktionstackor. Lamning mitten av april till mitten av maj. Ca 90 st dräktiga tackor betäckta med texel. Scannade med 2,0 lamm i snitt.
Absoluta merparten av tackorna är födda 2015 och 2016.
15-20 tackor är Gotlandsfår, resterande är korsningar där finull
dominerar med varierande grad av texel, dorset och mjölkfår.
esättningen har M3 status, djuren säljes med Hälsodeklaration.
Tackorna är gasbrandsvaccinerade, selenbehandlade och avmaskas enligt rekommendation från Gård & Djurhälsan
 

 

 

 

 

 

 

 

.