Sälj får, sist inlagda

 

Vill du sälja får, här kan du annonsera
Maila Lammproducenterna med annonsformuläret.
Tänk på att meddela när annonsen är inaktuell.
Texel 2018-05-19
Karin Petersson
Råstorp 2
363 35 TOLG
0470-945 34
rastorp2.se
Texelbaggar födda mars 2017
Riksbedömda 2017
M3, med i Elitlamm,
härstamningsbevis, ingen fotröta.
Suffolk 2018-05-04
Karlsson Ann &
Isaksson Lasse
Helgö Södergård
355 93 VÄXJÖ
0705-77 71 47
0706-66 91 85
helgolamm@gmail
Fina tack och bagglamm.
Avelsbaggar riksbedömda
med 5 och 6 i helhet.
2018-03-16
Magnus Jönsson
Sallerup 7224
242 91 HÖRBY
0705-79 84 18
magnus@ostrasallerup.se
Av familjeskäl säljer vi ett gäng dräktiga produktionstackor. Lamning mitten av april till mitten av maj. Ca 90 st dräktiga tackor betäckta med texel. Scannade med 2,0 lamm i snitt.
Absoluta merparten av tackorna är födda 2015 och 2016.
15-20 tackor är Gotlandsfår, resterande är korsningar där finull
dominerar med varierande grad av texel, dorset och mjölkfår.
esättningen har M3 status, djuren säljes med Hälsodeklaration.
Tackorna är gasbrandsvaccinerade, selenbehandlade och avmaskas enligt rekommendation från Gård & Djurhälsan
Tackor med bagge 2017-11-06
Erika Vestgöte Dreber
Österby gård 1
570 60 YDER
0767-63 38 50
info@osterby.se
Korsningstackor (finull/lester) 15 st (2-4 år).
Går med korsningsbagge (dorper/suffolk).
Pris 12000 gr för gruppen + moms
Ej MV-status

 

 

 

 

 

 

 

 

.