Fårbesättning x 3

Betesdjur säljes 2017-07-05
Erika Vestgöte Dreber
Osterby gard 1
570 60 YDRE
0767-63 38 50
info@osterby.se
Tackor med lamm
17 tackor med lamm + en bagge.
Korsningar 2-5 år.
80 tackor och två baggar 2017-07-01
Carina Rosbacke
Heden 140
454 91 BRASTAD
0702-94 21 66 carina.rosbacke68@gmail.com
Vi minskar vår besättning kraftigt och säljer ca 80 tackor och 2 Texelbaggar (f-12 & -14). Tackorna är ren Suffolk och korsningar fin/tex/suff, är goda mödrar och födda -11 till -16. Ej MV, inga klövproblem. Ring efter 15.00 för mer info.
Produktionsbesättning Fårbesättning på ca 350 st.
tackor och baggar. 2017-05-23
Susanne Flykt
Gate Karlsbergs Gård
544 94 HJO
0702-96 65 00
susanne.flykt@hjomail.se
Vi avvecklar vår lammproduktion och säljer alla vuxna djur.
Har renrasig Gotland och blandras med följande raser; Leicester/Finull, Leicester/Gotland, Leicester/Gotland/Finull
MV3 status, inga klövproblem ( ej med i klövkontrollen )
Relativ ung besättning EU- Ekologisk certifierad