Fårbesättning

 

Hel besättning säljes! 2019-09-21
Gunilla Jonsson
Mellby Bjärby
531 96 LIDKÖPING
0701- 91 92 40
kullens@hotmail.se
20 korsningstackor av köttras, b la inslag av dorper. 5 ungtackor, resten 1-3 år. De flesta svart-bruna, några vita och melerade. Finns även bagge o bagglamm av dorperkorsning. För hela gruppen tackor 18000kr + moms. Mv3-status och ingen fotröta.
 

 

 

 

 

 

 

 

.