Fårbesättning

 

2018-03-16
Magnus Jönsson
Sallerup 7224
242 91 HÖRBY
0705-79 84 18
magnus@ostrasallerup.se
Av familjeskäl säljer vi ett gäng dräktiga produktionstackor.
Lamning mitten av april till mitten av maj. Ca 90 st dräktiga
tackor betäckta med texel. Scannade med 2,0 lamm i snitt.
Absoluta merparten av tackorna är födda 2015 och 2016.
15-20 tackor är Gotlandsfår, resterande är korsningar där finull
dominerar med varierande grad av texel, dorset och mjölkfår.
esättningen har M3 status, djuren säljes med Hälsodeklaration.
Tackorna är gasbrandsvaccinerade, selen behandlade och avmaskas enligt rekommendation från Gård & Djurhälsan
 

 

 

 

 

 

 

 

.