Muskelscanning

Lammproducenterna köpte in en ultraljudsmaskin år 2005. Helgen den 8-9 juli 2006 så höll man kurs om muskelscanning i Skara. Huvudsyftet med kursen var att börja utbilda folk som ska arbeta med att åka runt och muskelscanna i Sverige. På lördagen var det till största delen teori och sedan provade vi på att scanna innan middagen. På söndagen var det praktik hela dagen för de nio som ev. ska fortsätta arbeta med detta. Lammproducenterna hade ordnat så att Turi Kvame och Karluf Håkull från Norge höll i utbildningen.

Turi är anställd av Gilde Norsk kött, ett bondeägt slakteri som har 70 % av marknaden på alla djurslag.
Hon arbetar med den teoretiska delen av muskelskanning; analyser och avelsprogram och hon är mycket kunnig inom detta område. Gilde har ca 12 personer som arbetar med att praktiskt utföra muskelscanningen.
Karluf har 100 tackor själv och arbetar med att utbilda de norska scannarna. Han var mycket pedagogisk och gick noga igenom hur man gör. Vi övade praktiskt hela söndagen och till slut fick vi avlägga prov på 5 stycken djur för att se om vi hade det rätta handlaget.

Att Lammproducenterna kontaktade norsk expertis berodde till stor del på att de är mycket duktiga inom området och så har de förhållanden som liknar våra med fodret, klimatet, markerna och raserna.
Muskelscanningen är mycket användbar för att nå snabbare avelsframsteg i sin besättning. Genom att scanna alla potentiella bagglivlamm kan du avgöra vilka som är den sämsta fjärdedelen och den bästa fjärdedelen och de däremellan. Det man scannar är muskeldjupet på ryggen och fetttäcket.

Redan nu har besättningar bokat tid för muscelscanning i juli-augusti så tveka inte! Nu kan du vara med från början och utveckla detta i Sverige och samtidigt utveckla din besättning. Vi håller på att bygga upp nätverket och rutinerna kring hur det ska fungera rent praktiskt och kommer återkomma med mer information vart eftersom vi scannar.

För mer information kan du gärna ta kontakt med:

Övriga Sverige

Anders Gunnarsson
0708-87 41 85
anders.menlosa@gmail.com