JBV avräkningspriser

 

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2018
Sv vecka 23
EU vecka 23
För att se 2018 års EU priser får man rulla ner en bit