JBV avräkningspriser

 

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2018
SV vecka 38
EU vecka 38
För att se 2018 års EU priser får man rulla ner en bit