JBV avräkningspriser

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2017

SV vecka 25

EU vecka 25

För att se 2017 års EU priser får man rulla ner en bit