JBV avräkningspriser

 

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2017

 SV vecka 35

EU vecka 35

För att se 2017 års EU priser får man rulla ner en bit