JBV avräkningspriser

 

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2017
SV vecka 52
EU vecka 52
För att se 2017 års EU priser får man rulla ner en bit