JBV avräkningspriser

 

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2017
SV vecka 42
EU vecka 42
För att se 2017 års EU priser får man rulla ner en bit