En översikt över priserna på lamm över åren 2014-2015

En översikt över priserna på lamm över åren 2014-2015
Under 2015 var priset över 50 kr/kg från Mars till och med Augusti, tänk på detta när ni planerar er produktion!
/Tomas

Lammkött