Ingen bild

Sista chansen att sprida kväve

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Bete är det billigaste och bekvämaste sättet att fodra fåren. När betet inte räcker till, antingen pga för liten areal eller dålig kvalitet, så kommer djurens produktion bli lidande eller så måste man köpa dyrt kraftfoder för att få upp produktionen.

Ingen bild

Gallra din besättning regelbundet

1 augusti, 2005 Lammproducenterna 0

Lammproduktion är en arbetsintensiv bransch. När man pratar med lantbrukare som lämnar branschen så är det ofta arbetsbördan med får som är den främsta orsaken till beslutet. Mycket av arbetet med lammproduktion beror på driftsbesluten som görs.

Ingen bild

Avvänjning av tackor

1 september, 2001 Lammproducenterna 0

Avvänjningen är startskottet för förberedelserna inför nästa lamningssäsong. En tacka behöver minst två månader för att återhämta sig efter dräktigheten och diperioden innan hon är i rätt kondition för betäckning.

Ingen bild

Bekämpning av yttre parasiter på får

1 september, 2001 Lammproducenterna 0

Flugor, fästingar, keds, löss och skabb orsakar irritation och sjukdom hos får. En del orsakar skada genom att lägga sina ägg på huden eller i redan skadad vävnad medan andra irriterar huden genom att de äter direkt av huden eller av stötta hudrester.