Admin Riksbedömning

Vid riksbedömning av djur är det en del administration.
Anmälan 14 dagar innan Riksbedömningen
Anmälan till riksbedömning
Anmälan till riksbedömning
1Anmälan mailas till Karin Petersson. rastorp@rastorp2.se
2Riksbedömningsprotokoll mailas tillbaka djurägaren.
3Djurägaren har med sig riksbedömningsprotokollet för varje djur,
(som är är ifyllt med information om djuret).
Transportdokument
Till

Från
Djurägaren har med två ifyllda transportdokument:
Ett gäller för transporten till riksbedömningsplatsen.
Ett gäller för transporten från riksbedömningsplatsen.
Detta signeras av sekretariatet på riksbedömningsplatsen
och tas med hem av djurägaren.
Riksbedömningsplaterna för köttraser 2018
SE080550
SE230396
SE42964
SE259788
Ingelstad Växjö 4 augusti
Ridhus Våxtorp 5 augusti
Nordvikskolan Noraström 12 augusti
Hornsund Flen 18 augusti
Djurförflyttningsregistret JBV
Djurägaren anmäler till JBV att djur flyttats till Riksbedömnigs platsen.
Djurägaren anmäler till JBV att djur tagits emot i sin hemma besättning
LP anmäler till JBV att djuren tagits emot och åkt hem från riksbedömningen.
Djuren rapporteras lämpligen som tillfälligt ute i besättningens egen stalljournal.
LP sköter in och ut rapportering i riksbedömningsplatsens stalljournal.
Fotrötestatus djurägaren signerar på gemensamlista för fotrötestatus.
Stalljournal
Djuren rapporteras lämpligen som tillfälligt ute i besättningens egen stalljournal. LP sköter in och ut rapportering i riksbedömningsplatsens stalljournal. Fotrötestatus djurägaren signerar på gemensamlista för fotrötestatus.
LP=Lammproducenterna