2017

En lyckad auktion avslutad med totalt 52 sålda djur.
2017 års priserna var höga men inte som förra året.
Under auktionsdagen fanns auktions värd att fråga om man undrade över något.
Auktionsutropare som var förra året kom även i år och hjälpte att höja stämningen
på auktionsdagen.

I år kom domare Iain Johnston från Skottland och dömde som är ett välkänt ansikte
under utställning och auktionsdagarna.

Bästa Texel BIS17221Möllers TexelMöllers Texel
Bästa Suffolk 17015Kjell Ivarsson Ivarssonslada
Bästa Dorset 17017Anna & Tomas Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper 17014Lizette Fritzon Westlamm
Bästa Finull 17131Ulf och Aina Ekholm  Ölmhult
Alla år för utomhar en texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
 

Kaj Sjunnessons Hederspris 
som delades ut för sjätte gång tilldelades texelbagge 17098 Carl Helender för
sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Texel
17224 från Möllers Texel som såldes för 22 000 kr

En positiv go stämning under auktionen var det när fårfolk från
olika delar av Sverige träffades !

Bästa Texel Möllers Texel,som blev Best in Show