2016

En lyckad auktion avslutad med totalt 50 utrop, något mindre besökare än vanligt vilket jag tror
beror på det sena skördeläget i Sverige.

2016 års priserna var något högre mot de förgående åren 2015 och 2014

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou.

Bästa Finull BIS 16120 Ulf EkholmÖlmhult
Bästa Suffolk 16022Ann Karlsson Helgö
Bästa Texel 16165Möllers TexelMöllers Texel
Bästa Dorset16071 A & T Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper16002 L & M Heathman Kullagård
Alla år för utomhar en texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
 

Kaj Sjunnessons Hederspris
som delades ut för femte gång tilldelades 16005 från Bäckgården för
sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr

I övrigt var det en positiv stämning under auktionen som är en viktig
träffpunkt för fårsverige!

ulf-lantmannens-pris

Bästa Finull Ulf  och Aina Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show