2006

Bästa Texel BIS
6619Torgil Möller Ysby Gård
Bästa Suffolk
6007Lennart & Marianne Carlsson
BohusLamm
Bästa Dorset
6017Anna & Tomas OlssonNorrby Gård
Bästa Oxford Down
2002Gunnar JohanssonKjällsjö
Bästa Finull
6002Elsise RodinHaffina
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Åke Palms Hederspris har delats ut 1995-2011
Tilldelades Texelbagge 6134 från Anders och Jeannette Andersson Ammedalen
Motivering
Ett föredöme för svensk lammproduktion.
En bagge med förutsättningar att producera slaktlamm av yppersta kvalitet.
Högst betalda bagge blev en Texel 06619 från Torgil Möller såld för 18 000

Foto Einar de Wit