Priser

Best in Show
Auktion
Texelföreningens
vandringspris
Utställning
KLS Ugglarps
vandringspris
Utställning
Danska Texelföreningens vandringspris
Utställning