Styrelsen

 

Ordförandev. OrdförandeSekreterare
Tomas Olsson
Norrby Gård
736 92 KUNGSÖR
0706-87 08 61
Mats Farne
Vennebjörke 182
598 94 VIMMERBY
0703-11 52 14
Crister Nilsson
Holmtebo Gård
615 95 VALDEMARSVIK
0730-71 21 10
Kassör
Johanna
Rangrost-Ahlström
Asa Erikstorp
363 94 LAMMHULT
0706-78 78 77
Kaj Sjunnesson
Wälnäs Gård Fogdö
645 92 STRÄNGNÄS
0152-302 63
0703-02 63 02
David Williams
Slättåkra Gård 915
260 70 LJUNGBYHED
0435-44 08 05
0707-99 85 59
Administaratör/hemsidan
Martina Smålander
Källreda Norregård 4
363 35 TOLG
0763-44 67 77
Victoria Gustafsson
Daltorp 5
541 92 SKÖVDE
0730-56 69 11
Karin Petersson
Råstorp 2
363 35 TOLG
0470 -945 34
0708-49 45 34