Styrelsen 2018-2019

Ordförande
Tomas Olsson
Norrby Gård
736 92 KUNGSÖR
0706-87 08 61

v.Ordförande
Markus Westberg
Hamra Norrgårde
623 32 BURGSVIK
0707-49 00 80

Sekreterare
Crister Nilsson
Holmtebo Gård
615 95 VALDEMARSVIK
0730-71 21 10

Adjungerande
Kassör
Johanna
Rangrost-Ahlström
Asa Erikstorp
363 94 LAMMHULT
0706-78 78 77

Kaj Sjunnesson
Wälnäs Gård Fogdö
645 92 STRÄNGNÄS
0152-302 63
0703-02 63 02

Victoria Gustafsson
Daltorp 5
541 92 SKÖVDE
0730-56 69 11

David Williams
Slättåkra Gård 915
260 70 LJUNGBYHED
0435-44 08 05
0707-99 85 59

Ulrika Ek
Olstorp Ekenäs Gård
570 61 YDRE
0705-85 26 68

Admin/hemsidan
Karin Petersson
Råstorp 2
363 35 TOLG
0470-945 34
0708-49 45 34