Enkla regler för svenskt lantbruk

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. 

Det totala antalet lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 stycken.

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Det behövs tydlighet.450 stycken. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Det behövs tydlighet.

Har du tankar och idéer om hur regelbördan för svenskt lantbruk kan minskas?

Vi samlar in förenklingsförslag som vi tar vidare för en analys av vilka effekter
förslaget förväntas få.

De inkomna förslag kommer analyseras av forskare,
branschexperter och myndigheter.

Tack för att du hjälper till och förenklar!

Enkla regler för svenskt lantbruk