Vanliga fel vid djurkontroll

Vanliga fel vid djurkontroll
De vanligaste felen är brister i märkning, journalföring och rapportering av djur. Dessa brister riskerar att ge avdrag på de djurkopplade stöden och kan också leda till ett tvärvillkors-avdrag. Ett tvärvillkorsavdrag slår med en procentsats över samtliga stöd. Exempel på vanliga brister är nötkreatur som är försent rapporterade till cdb, omärkta djur som enligt regel-verket ska vara märkta samt för stor andel djur märkta med bara en öronbricka. I besättningar med få djur kan det snabbt
bli avdrag om några är halvmärkta.