Fårbesättning

Tveta Lamm & Lantbruk

Nils Johansson
Markaledet
355 92 VÄXJÖ
0734-00 32 72

Ett 50 tal tackor 2020-10-25

Tillfälle att förvärva 50 tackor.
Har ett 50 tal vuxna tackor som inte är konstaterat dräktig att lamma i januari och därför inte passar i min besättning.
Jag vill inte ha lammning efter januari och därför vill jag inte betäcka om denna grupp utan vill kolla ifall någon skulle
vara intresserad av att köpa dom istället ? Tackorna är en blandning av korsningar. Några rena finull, texel, finull x dorset
samt andra korsningar med Suffolk, Lester, Texel. Alla har elektriska märken, M3 och är med i Elitlamm. De är nyklippta
och i gott hull. Kan skicka med baggar av både texel och finull om så önskas.