2015

En lyckad auktion avslutad med totalt 60 utrop, något mindre besökare än vanligt vilket jag tror beror på det sena skördeläget i Sverige.

Det var 60 utrop varav två tacklammsgrupper med 3 Texel lamm i varje grupp dessa gick för rekordpris på tacklamm 10 000 respektive 10 500 kr

2015 års priserna var något lägre mot de förgående åren 2014 och 2013

  2015 2014 2013
 Medelpris på alla utrop var 7 575 kr 7 859 kr 7 061 kr
Medelpris per ras:      
Texel 6 597 kr 36 sålda 8 116 kr  
Suffolk 9 350 kr 10 sålda 10 750 kr  
Dorset 9 167 kr   3 sålda 8 750 kr  
Finull 6 429 kr   7 sålda 5 278 kr  
Dorper var ej med 2014 men 2012 var det en med 17 500 kr 14 750 kr 2 sålda    

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou

Bästa Suffolk 15057 från Mattias Rickardsson, Bäckgården som blev Best in Show
Bästa Texel 15105 från Torgil Möller,  Möllers Texel
Bästa Dorset 15046 från Anna & Tomas Olsson, Norrby Gård
Bästa Dorper 15002 Från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård
Bästa Finull 15121 från Ulf Ekholm, Ölmhult

Alla år för utom
2001Oxford Down bagge
2015Suffolk bagge
2016 Finullsbagge
Har en Texelbagge fått BIS

Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut för fjärdegång tilldelades 15108 från Möllers Texel för sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
15002 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 21 000 kr

I övrigt var det en positiv stämning under auktionen som är en viktig träffpunkt för fårsverige!

Mattias-BIS
Bäst in Show Bäckgårdens Darwin Färjestaden