Slakt statistik

Jordbruksverkets statistikdatabas

Värdena avser slakt av får för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras
eller hemslaktas.
Tabelluppgift:
Kvantitet, 1 000 ton:
Kvantiteten avser slaktad vikt.
Senaste uppdatering:
Källa:
Jordbruksverkets slaktdatabas

Kontaktperson:
Slaktade hela kroppar,
1 000-tal:
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
statistik@jordbruksverket.se