2018

Bästa Texel BIS18297Möllers TexelMöllers Texel
Bästa Suffolk 18004Torsten Jeppsson Almnäs
Bästa Dorset 18105Sverker DalanderSibbetorp
Bästa Dorper 17108Max ÅlingMx Ranch
Bästa Finull 18002Ulf och Aina Ekholm  Ölmhult
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012 tilldelades bagge
18297 från Möllers Texel
för sina mycket goda slaktkropps egenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Möllers Texel 18297 som såldes för 20 000 kr

BIS 2018