Lammlyftet

Inom ramen för projektet Lammlyftet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Kopplat till standarden finns också ett utbildningsmaterial som är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Utbildningsmaterialet är webbaserat och öppet för alla som vill ta del av det. Du hittar utbildningsmaterialet via länk: