Dräktighetsscanning

 

Carl Williams
Kommer till Sverige varje år i november och januari för att dräktighetsscanna våra tackor.
Tiden är knapp och han jobbar nästan dygnet runt vid högsäsong! Du kan när som helst på året anmäla dina tackor till scanning. Ju tidigare du anmäler desto lättare blir det att planera för dem som organiserar scanningen i olika delar av Sverige

Bokning av Carl se längre ner på sidan
Martin Sjunnesson
Dräktighetsscannar får, klipper får
Erfaren dräktighetscannare som utgår från Strängnäs och finns tillhands året om
Martin Sjunnesson
Fogdö Årby
645 92 STRÄNGNÄS
0152-137 17
0705-98 14 43
sjunnesson.martin@gmail.com
Karins Lantbrukstjänst
Dräktighetsscanning på får, gris, häst, alpacka, hund och katt.
Erfaren dräktighetscannare som utgår från Borensberg och
finns tillhands året om.
Karin Persson
Korskrog 264
590 33 FORNÅSA
0702-89 30 49
info@karins-lantbrukstjanst.se
Hanna Forsberg
Dräktighetsscannare på får.
Finns tillhands året om.
Utgår från Linköping, Östergötland.
Hanna Forsberg
Lilla Tobo Östergård
590 52 NYKIL
0709-92 24 02
hannaforsberg@hotmail.com
Fördelar med scanning:
1.Du vet vilka tackor som är obetäckta och kan ta ställning till vad du ska göra med dem.
Är det många så kanske du släpper bagge igen eller så behöver du bara underhållsfodra
dem under vintern – sparar pengar.
2.Du kan dela in tackorna i grupper efter hur många ungar de ska ha och fodra dem
så mycket de behöver – sparar pengar och ger friskare tackor och starkare lamm.
3.Du kan beställa rätt mängd öronmärken – sparar pengar eller räddar dig från att stå där med för få märken mitt i lamningen.
4.Vid lamningen vet du hur många lamm som skall födas. Om du hjälper en tacka att lamma
så vet du om hon har flera ungar i sig som du också ska hjälpa till världen. Obs! Om tackan
beter sig underligt (är slö, krystar, orolig etc.) efter att det scannade antalet lamm är ute så
kan det vara bra att känna efter igen att det inte ligger kvar någon unge. Var alltid försiktig
och rentvättad när du hjälper till vid lamningen.
5.När det uppstår adoptionssituationer så kan du lättare adoptera bort lamm mitt i en pågående lamning och då få bättre resultat. Du kan t ex adoptera en unge till en som håller på att lamma, som du vet bara skall ha en unge. Det kan också vara en tacka som ska ha flera men där en eller fler ungar är dödfödda-sparar pengar och arbete med flasklamm!
Behöver du fler argument?
När skall tackan scannas?
Vid 40 – 80 dagars dräktighet är resultatet nästan 100%.
Tidigare kunde endast dräktig eller icke dräktig konstateras.
Efter 90 dagar är fostren så stora att de kan skymma varandra!
 
BaggsläppScanning
augusti-septembernovember
20 september-20 oktoberdecember
20 oktober-20 novemberjanuari
 
 Råd vid scanning
Helst ska man ha en hanteringsränna innan scanningbur. En medhjälpare som ”matar” tackor till scanningen behövs. Det är bra att ha en fålla som samlar upp dem efter att de har scannats så att de lockar in de andra i apparaten. Storleken på den beror på hur många djur som skall igenom men den bör inte vara för liten så att den måste tömmas för ofta.
Sortera tackorna när scanningen är klar.
Man skall få plats att sitta på vänster sida om buren och det är bra om den med märkfärg står mittemot. Det blir rörigt om man vill ta id-nr samtidigt eftersom det går så fort. Det smidigaste är att färgmärka tackorna och göra det i lugn och ro när man har åkt, så minskar också risken för fel.
Det skall helst inte vara några starka lampor som lyser ovanför där man skall vara.
Har du en större besättning, finns inte tid att läsa öronnummer! Snabbaste sättet att märka är med sprayfärg. Många märker 1-dräktiga med en färg, trillingar och fler med en färg och tvillingar omärkta. Vill man ha system där man även märker ut tid för födsel kan ett sätt vara att man sätter färgkoden fram vid huvudet eller på rumpan, beroende på om de skall ha tidigt eller sent på säsongen. Då måste även tvillingar sprayas. Det viktigaste är att det inte blir för mycket för en själv att hålla ordning på.
För dem som säljer ullen vill det till att färgen går bort tillräckligt fort.
Tackorna skall inte ha ätit alls timmarna innan, då kan fostren skymmas av mat.
Det behöves tillgång till ljummet vatten som skall användas i sin apparat, några liter behövs.
Vid anmälan skall det uppges:
– När baggen släpptes.
– När baggen togs bort.
– Hur många tackor som ska scannas, varav tacklamm.
– När baggen släpptes.
– När baggen togs bort.
– Hur många tackor som ska scannas, varav tacklamm.
Om du har frågor eller vill anmäla dig så kan du ringa oss:
 
Bokning av Carl Williams
GotlandGotland
november scanningjanuari scanning
Ingegerd SahlstenAnna Törnfält
0498-26 11 980498-49 30 70
0738-18 01 890737-07 29 45