Baggauktion 2022

Baggauktion 2022

Har du inte anmält och har djur du vill ha med på baggauktionen hör av dig.

Sponsorer

Anmälan, Djurägarförsäkran, Auktionsvillkor

Gård och Djurhälsa

Kaj Sjunnessons minnesfond