Kaj Sjunnessons minnesfond 2023

3 oktober, 2023 Lammproducenterna 0

Härmed delas medel från Kaj Sjunnessons minnesfond ut till:

Svenska Köttföretagen 20 000 kr

Motivering
Medel tilldelas för att användas till den nystartade förstudien Svenskt Lamm, som ska ligga till grund för ett mer långsiktigt projekt. Det behövs nytänkande och satsningar mot framtiden för att skapa konkurrenskraft så vi kan producera det Svenska slaktlammet som marknaden efterfrågar.

SF:s utmärkelse 2023

13 maj, 2023 Lammproducenterna 0

Fåravelsförbundets stämma 2023

Jenny och Börje Andersson är Årets Fårföretagare 2023
Titeln Årets Fårföretagare 2023 tilldelas Jenny och Björn Andersson och Ateljé Guldtackan för att de under många år både förvaltat detta klassiska fårföretaget väl, och framgångsrikt utvecklat det!

SFs Speciella Pris 2023 tilldelas Crister Nilsson
Christer Nilsson får utmärkelsen för för sitt mångåriga och mångsidiga engagemang för sina kollegor i den svenska fårnäringen. Han delar gärna med sig av sina stora kunskaper och räds inte att även berätta om mindre lyckade erfarenheter. Allt för att höja nivån i fårbranschen.

Antal får i december 2022

15 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Det totala antalet får på jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 342 000 stycken i december 2022. Det är en nedgång med drygt 1 % jämfört med december 2021. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det cirka 33 % färre djur vilket är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Elitlamm nya regler

7 mars, 2023 Lammproducenterna 0

Nya regler inom avelsregistret från 1 april 2023
Från 1 april förändras vissa regler för registrering för dig som använder Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm AvelMini. Det beror på införandet av EUs zooteknikförordning, det regelverk som bland annat reglerar registrering av rasrena får.

Nyhetsbrev 2023

9 februari, 2023 Lammproducenterna 0

NYHETSBREV 1/2023
Välkommen till årets första nyhetsbrev för fårägare från Gård & Djurhälsan!

Kom ihåg mineraler och selen/e-vitamin!
Alla djur behöver mineraler och vitaminer för att må bra. Brist på selen/e-vitamin kan t.ex. ge dödfödda eller svagfödda lamm eller muskeldegeneration med stelhet och ev. dödsfall hos det växande lammet.

Information från styrelsen

31 januari, 2023 Lammproducenterna 0

Karin Petersson går i pension
Karin Petersson har varit anställd hos Lammproducenterna under många år och har administrerat föreningen och framför allt det stora arbetet med Baggauktion och Riksbedömningar.

Öka dina kunskaper om fårhållning

7 november, 2022 Lammproducenterna 0

Gård & Djurhälsan kommer med start i vinter att erbjuda två kurser med fokus på lammproduktion och fårhållning. Under de digitala kurstillfällena kommer man få lära sig mer om bland annat utfodring, hull och lamning.
Tack vare finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling kommer kurserna vara kostnadsfria.

CODD – smittsam digital dermatit hos

2 november, 2022 Lammproducenterna 0

CODD (Contagious Ovine Digital Dermatitis/Smittsam digital dermatit) beskrevs för första gången 1997 i Storbritannien och idag räknar man med att ca 50 % av de brittiska fårflockarna är drabbade. Förutom i Storbritannien så förekommer CODD på Irland och ett fall har rapporterats från Tyskland samt två från Sverige. Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Förloppet orsakar ett stort djurlidande och hälta kan kvarstå även efter att skadorna läkt.

EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

31 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!

25 oktober, 2022 Lammproducenterna 0

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!
Vaccination av tackor inför lamningen görs främst för att skydda de unga lammen från gasbrand, men ger även ett skydd till både lamm och tackor mot andra sjukdomar som orsakas av clostridiebakterier till exempel stelkramp.