Notering 2023Klassning = R+
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Kontraktstillägg=Kt
Affärsvilkor
Kontraktstillägg=Kt
Leveransvillkor
Fett 2- till 3Fett 2- till 3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt + 0,70 öre/kg Åt 1 kr/kg
1-5 djur -325 kr/lev,
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur
Stoppavgift/lev= -325 kronor
1-5 djur -150kr/lev
6-10 -0/djur
11-15 +8 kr/djur
16-20 +12/djur
21-30 +14/djur
31-50 +16/djur
51- +20/djur
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
Notering fredagNotering tisdag

SCAN 2023

Vecka SCANKtMLtTotal
2270,271010,7081,97
2170,271010,7081,97
2070,271010,7081,97
1968,271010,7079,97
1868,271020,7080,97
1768,271020,7080,97
1668,271020,7080,97
1568,27100,7078,97
1468,27100,7078,97
1368,27100,7078,97
1268,27100,7078,97
1167,2790,7076,97
1067,2780,7076,97
966,2780,7074,97
864,7780,7073,47
764,7770,7072,47
664,7770,7072,47
561,2790,7070,97
461,2790,7070,97
361,2770,7068,97
261,2760,7067,97
161,2750,7066,97

KLS 2023

Vecka KLSKtÅtTotal
2273,0010184,00
2173,0010184,00
2073,0010184,00
1973,0010184,00
1872,0010183,00
1772,0010183,00
1672,0010183,00
1570,0011182,00
1470,0012183,00
1370,0012183,00
1270,0012183,00
1169,0010180,00
1069,0010180,00
968,009178,00
867,009177,00
766,009176,00
665,009175,00
563,009173,00
463,009173,00
363,008172,00
263,007171,00
163,007171,00