Notering 2023Klassning = R+
Gourmettillägg=GKvalitetstillägg=Kv
Kontraktstillägg=Kt
Affärsvilkor
Kontraktstillägg=Kt
Leveransvillkor
Fett 2- till 3Fett 2- till 3
LeveranstilläggÅrs tillägg 20 kronor
Lt + 0,70 öre/kg Åt 1 kr/kg
1-5 djur -325 kr/lev,
6-10 djur -125 kr/lev
11 och uppåt +8 till 20 kr/djur
Stoppavgift/lev= -325 kronor
1-5 djur -150kr/lev
6-10 -0/djur
11-15 +8 kr/djur
16-20 +12/djur
21-30 +14/djur
31-50 +16/djur
51- +20/djur
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st
Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm
Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur
Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st.
Medel 22 lamm/leverans
vid 20 kg/djur
Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur
Notering fredagNotering tisdag

SCAN 2023

Vecka SCANKtMGLtTotal
561,2791,500,7072,97
461,2791,500,7072,97
361,2771,500,7068,97
261,2761,500,7067,97
161,2751,500,7066,97

KLS 2023

Vecka KLSKtÅtTotal
563,009,001,0073,00
463,009,001,0073,00
363,008,001,0072,00
263,007,001,0071,00
163,007,001,0071,00