Vilka är Lammproducenterna?

Lammproducenterna är en intresseorganisation med följande syfte. 

Vi utvecklar svensk lammproduktion 

Genom att sprida nya kunskap och initiera ny teknik.

Förbättrar det svenska slaktlammet

Genom att öka kunskapen om hur man producerar ett bra slaktlamm,

Vi tillgodose att vi har tillgång på bra tackor och baggar

Genom att driva utvecklingen av system och verktyg för att kunna göra bättre urval för lönsammare och mer hållbara djur.

Underlätta vardagen på gården

Genom att hela tiden vara proaktiva och påverka myndigheter och beslutsfattare att fatta kloka beslut som skapar möjligheter för lönsam lammproduktion.

Ha roligt

Skapa träffar mellan oss kollegor för att prata produktion och ha roligt!