Pris på lammslakt okt 2021

15 november, 2021 Lammproducenterna 0

Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 59,43 vilket är 25 procent
högre än vecka 2020.
Lamm Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 43 var det genomsnittliga priset 59,43 kr/kg vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2020.

Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!

8 november, 2021 Lammproducenterna 0

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

Antalet får ökar igen 2021 JBV

4 november, 2021 Lammproducenterna 0

Antalet får ökar igen
Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Hallå kära lammproducenter

31 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Leonie Högele gör ett examensarbete på SLU om.
Varför finns det så få fårbönder?
Varför så få får i Sverige?
Genom mitt examensarbete på SLU Alnarp undersöker
jag varför den svenska fårproduktionen är så pass låg.
Länken till enkäten Hallå kära lammproducent är öppen till 21 november.

Lamm2021

26 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Till slaktens och konsumenternas glädje har många producenter
valt att lamma nu i november.
För att fler ska kunna planera in och delta i Lamm 2021 har vi
valt att flytta fram seminarierna till den 3–4 februari 2022.

Antalet får ökar igen

14 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Hösten är lammsäsong

5 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Undrar du varför hösten är lammsäsong? Borde man inte kunna äta svenskt lamm året runt? Jo visst kan man det men hösten är den traditionellt stora lammsäsongen eftersom lammen varit ute hela sommaren och betat.

Baggauktion 2021

25 september, 2021 Lammproducenterna 0

Här kommer en sammanfattning av årets baggauktion för köttrasbaggar som gick av stapeln 11 september 2021. Av de 30 auktionsdjuren blev 20 sålda och 10 blev osålda. Högsta pris 33 000 kr betalades för katalog nr: 20 Helander Texel You. Medelpris för de sålda baggarna blev 9175 kr.
Det såldes baggar för 257 000 kr och totalt gjordes 303 bud av 37 olika personer.