2019

Bästa Suffolk BIS
Bästa Texel
Bästa Blå Texel
Bästa Dorset
Bästa Dorper
Bästa Finull

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Mattias Rickardsson
Möllers Texel
Poels Blå Texel
A &T Olsson
L &M Heathman
Ulf & Aina Ekholm

Bäckgården
Möller Texel
Poels Blå Texel
Norrby Gård
Kulla Gård
Ölmhult

 

Alla år för utom 4 har en texelbagg blivit Bäst in Show

2019
2016
2015
2001

Suffolk Bagge
Finull Bagge
Suffolk Bagge
Oxford Down Bagge

Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012

tilldelades bagge 19297 från Möllers Texel för sina mycket goda slaktkropps egenskaper
och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Bäckgårdens Suffolk bagge som såldes för 20 000 kr