Riksbedömning 2021

Riksbedömningar för köttrasfår 2021

Anmäl 2 veckor innan riksbedömningen

Anmälan 2021

Lammproducenterna inbjuder alla med renrasiga köttrasfår till riksbedömning av dessa under juli och augusti. I år kommer alla som vill riksbedöma sina djur att erbjudas två olika alternativ för riksbedömning, dels sedvanlig riksbedömning som genomförs på samma sätt som tidigare år och dels förenklad riksbedömning som görs hemma på gården hos djurägaren. Vid den förenklade riksbedömningen kommer en riksdomare att göra en enklare bedömning av djurets exteriör och med ledning av det bestämma om djuret är av sådan kvalitet att det kan säljas på baggauktionen i Linköping, dock utan ett fullständigt riksbedömningsprotokoll. Sedvanlig riksbedömning med fullständigt riksbedömningsprotokoll kommer att erbjudas på följande fem orter, se nedan. Om antalet anmälda djur till en ort är för litet så kan riksbedömningen på den aktuella orten komma att ställas in.

Lajksjöberg SE 292164 14 aug Dorotea
Norrby Gård SE 2124 21 aug Kungsör

Mer detaljerad information om riksbedömningarna kommer senare, likaså information till djurägare om baskrav på djuren och tips på hur de ska visas för en så rättvis och god bedömning som möjligt!
Lammproducenterna planerar att genomföra baggauktionen i Linköping till hösten. Hur den kommer att gå till är ännu inte bestämt och vi avvaktar dessutom folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronasituationen.
Frågor och anmälan till riksbedömning, både den sedvanliga samt den förenklade, görs till

Karin Petersson tel.: 0470-94534, 0708-49 45 34 eller e-mail: rastorp@rastorp2.se.