2016

Bästa Finull BIS 16120 Ulf EkholmÖlmhult
Bästa Suffolk 16022Ann Karlsson Helgö
Bästa Texel 16165Möllers TexelMöllers Texel
Bästa Dorset16071 A & T Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper16002 L & M Heathman Kullagård
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012
tilldelades bagge 16005 från Annelie Carlsson
fick priset för sina mycket goda slaktkropps egenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr
  • Ras Rya