Ostfriesiska mjölkfår

 

Enligt tysk litteratur är rasen känt sedan 1600-talet bl a på grund av sin höga fruktsamhet.
Det ostfrisiska mjölkfåret har ett långtsmal vitt huvud utan horn och ull och stora, tunna något hängande öron. Utmärkande för rasen är den långa, ullfria svansen. Mjölkfåret avkastar förutom sin höga mjölkproduktionen, ett bra kött, ull- och skinn.
Invalid shortcode
Medelavkastningen i mjölk är 600 liter med 5,5%-fett. Även avkastning över 1000 liter med 6% fett är möjligt (enl. tyska källa).
Bredsjö mjölkfår AB i Hällefors är en välkänd mjölkfårbesättning. Färgen är vit, men svart-bruna varianter förekommer. Rasen är liten i Sverige men intresset ökar inte minst i den intensiva slaktlammsproduktionen. Ostfrisiska mjölkfårsbaggar med köttiga ryggar och kroppar används i korsning med finull och tyngre köttraser.
I tysk litteratur uppges ostfrisiskt mjölkfår inte lämpat i större fårhjordar (får som vallas) då den till skillnad från andra får raser saknar ett flockbeteende.
FAKTA Antal -tackor i Fårkontrollen –01; 4 bes. 59 tackor, 2,03 lamm/t, 40,4 kg/lamm. 70,9 kg/t
Vuxenvikt: Tackor 80 – 100 kg, baggar ca 110-130 kg (tyska uppgifter)
Storlek: Baggar 80-90 cm, tackor 70-80 cm.