JBV avräkningspriser

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2019 i Sverige och EU.

Priser för lammkött 

Så här läser du listorna

SV vecka 1 2022

SV vecka 1 2022 diagram

EU vecka 1 2022

EU vecka 1 2022 diagram