JBV avräkningspriser

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2019 i Sverige och EU.

Priser för lammkött 

Så här läser du listorna

SV vecka 35 2021

SV diagram 35 2021

EU vecka 35 2021

EU diagram 35 2021