JBV avräkningspriser

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2022 i Sverige och EU.

Priser för lammkött 

Så här läser du listorna

SV vecka 46 2022

SV vecka 46 2022 diagram

EU vecka 46 2022

EU vecka 46 2022 diagram