JBV avräkningspriser

GENOMSNITTLIGA AVRÄKNINGSPRISER FÖR LAMM 2010-2022 i Sverige och EU.

Priser för lammkött 

Så här läser du listorna

SV vecka 20 2023

SV vecka 20 2023 diagram

SV 2009-2022

EU vecka 20 2023

EU vecka 20 diagram