2012

Bästa Texel 11033Carl HelanderJohannelund
Bästa Suffolk 01205Leif och Annika CarlssonFrasta
Bästa Dorset 12412Anette & Martin SkoogErvalla Lamm
Bästa Oxford Down12007Anette StormHögarna
Bästa Dorper30053Ina EriksssonBoda farm
Bästa Finull 12022Jonas TorsenssonGlumserud
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Kaj Sjunnessons Hederspris delades ut för första gången 2012
tilldelade bagge 12854 från Torgil Möller
för sina mycket goda slaktkropps egenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Texel
11033 från Carl Helander som såldes för 26 000 kr
Invalid shortcode
Foto Einar de Wit