2015

Bästa Suffolk BIS15057 Mattias Rickardsson Bäckgården
Bästa Texel 15105Möller TexelMöller Texel
Bästa Dorset15046 Anna & Tomas OlssonNorrby Gård
Bästa Dorper15002 L & M HeathmanKullagård
Bästa Finull 15121 Ulf EkholmÖlmhult
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012
tilldelades bagge 15108 från Möllers Texel
för sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Dorper
15002 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 21 000 kr