2013

Bästa Texel BIS 13007Carl Helander Johannelund
Bästa Suffolk01302Annika CarlssonFrasta
Bästa Dorset13079Anna & Tomas OlssonNorrby Gård
Bästa Oxford Down13137Fedrik Rydberg Hagby Gård
Bästa Finull13012Jonas TorstenssonGlumserud
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012
tilldelades bagge 13023 från Helanders Texel
för sina mycket goda slaktkropps egenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Texel
12880 från Carl Helander Johannelund, som såldes för 30 000
  • 2013 Folk