Ras Finull

 

Fårets huvud och ben är ullfria. Den är relativt livlig men lättskött och trivsam. Vikt på baggen är 80-100 kg och på tackan 55-80 kg. Tackorna är goda mödrar och har lätta lamningar. Ullen är silkig, mjuk, glansig, småkrusig, finfibrig och färgen är vit, svart eller brun. Det är mycket liten skillnad mellan bottenull och täckhår. Finullsfår hör till gruppen ”vit lantras”.
För att kunna tillverka tunnare tyger började importen av ”rumpefår” efter begäran av Gustav Vasa. Mellan 1600- och 1800-talet importerades får från Tyskland, England och Spanien. Eftersom Lantrasen gav olika ulltyper beroende på dess arvsanlag och på 1930-talet delades den in i ryaull, pälsull och finull. Den senaste tiden har importen skett från Finland där den är den dominerande rasen.
Invalid shortcode
Den är utbredd över hela landet. Det finns 1200-1300 renrasiga tackor med fullständigt härstamningsbevis i Sverige fördelade på 143 besättningar (1996).
Finull är en mycket fruktsam ras där medeltalet lamm per tacka och kull är mer än två och enstaka tackor kan få upp till sex lamm. Den har lätt för att lamma och har hög mjölkavkastning. Rasen ger 2.0-3.5 kg ull per tacka. Den har två olika ulltyper, en finfibrig som används till finare tyger och en grövre gobelängull som används till konstvävnadsgarn och plädar. Skinnen är mycket mjuka och kan användas som baby-skinn eller inom sjukvården för att motverka liggsår.
Svensk Rasförening

Föreningen Svenska Finullsfåret
Föreningen Svenska
Finullsfåret


 

Fårets huvud och ben är ullfria. Den är relativt livlig men lättskött och trivsam. Vikt på baggen är
80-100 kg och på tackan 55-80 kg. Tackorna är goda mödrar och har lätta lamningar. Ullen är silkig, mjuk, glansig, småkrusig, finfibrig och färgen är vit, svart eller brun. Det är mycket liten skillnad
mellan bottenull och täckhår. Finullsfår hör till gruppen “vit lantras”.

För att kunna tillverka tunnare tyger började importen av “rumpefår” efter begäran av Gustav Vasa.
Mellan 1600- och 1800-talet importerades får från Tyskland, England och Spanien.
Eftersom Lantrasen gav olika ulltyper beroende på dess arvsanlag och på 1930-talet delades den
in i ryaull, pälsull och finull. Den senaste tiden har importen skett från Finland där den är den
dominerande rasen.

Den är utbredd över hela landet. Det finns 1200-1300 renrasiga tackor med fullständigt härstamningsbevis i Sverige fördelade på 143 besättningar (1996).

Finull är en mycket fruktsam ras där medeltalet lamm per tacka och kull är mer än två och enstaka
tackor kan få upp till sex lamm. Den har lätt för att lamma och har hög mjölkavkastning.
Rasen ger 2.0-3.5 kg ull per tacka. Den har två olika ulltyper, en finfibrig som används till finare tyger
och en grövre gobelängull som används till konstvävnadsgarn och plädar. Skinnen är mycket mjuka och
kan användas som baby-skinn eller inom sjukvården för att motverka liggsår.

Svensk Rasförening
Finullsföreningen

UTLÄNDSKA RASLÄNKAR