Om oss

Är du Lammproducent?

Strävar du efter ökad kvalitet och lönsamhet?

Lammproducenterna är en intresseorganisation som har till syfte.

  • Att vara ett nätverk för att öka och sprida kunskap om lammproduktion i Sverige.
  • Att som branschorganisation representera Sveriges lammproducenter.
  • För att uppnå syftet arbetar vi med att
   i gemensamma frågor samarbeta med slakteriföretag, företag och andra organisationer.
  • Aktivt driva lammköttsfrågor mot myndigheter och företag.
   Utveckla ett nätverk med vår hemsida som grund.
  • Tillhandahålla fortbildning, seminarier och sammankomster.

Lammproducenterna bildades år 2000, och har utvecklats till att bli en stark
organisation för att föra lammköttsproducenternas talan.

Den största delen av kommunikationen mellan medlemmar till medlemmar och mellan
styrelse och medlemmar sker på den här webbplatsen, som är navet i vårt nätverk.

Här finns Sveriges enda aktuella facktidning för lammproducenter med marknadsbevakning,
annonser och mycket mer.

Vi utvecklar ständigt webben med nya funktioner och tjänster. Vi jobbar aktivt med att höja
kvaliteten i lammfrågor i alla led; både produktion, slakt och vidare ut till konsument.

Bli medlem och var med och bidra till en positiv, konkurrenskraftig,
svensk lammproduktion på en europeisk marknad!