Ras Dorset

 

Dorset har egenskapen att kunna komma i brunst året runt. Rasen är ovärderlig för producenter som producerar slaktlamm året runt. Tackor har t ex. fåtts att lamma 3 gånger på 2 år. Tackan har en extremt hög mjölkavkastning i början av laktationen. Dorset är ett köttfyllt får, med en välutvecklad ryggmuskulatur, låg fettansättning och slaktkroppen klassar sig bra. Dorsetbaggar korsas ofta med finull vilket ger en utmärkt modertacka, hon ärver samma egenskaper d v s kan fås att lamma året runt. Korningstackan betäcks med tung köttbagge, t ex Texel, Oxford Down eller Suffolk. Avkomman, 3-raskorsningslammen har en snabb tillväxt, god klassning och är lämpliga i vårlamm och intensiv slaktlammsuppfödning.
Invalid shortcode
Dorset är ett medelstort, lugnt, härdigt och kompakt köttfår. Tackorna är goda mödrar.
Rasen har vit, medelgrov ull, vitt huvud och skär nos. Den räknas till gruppen ”tyngre köttfår". Tackan ger 2.25-4 kg ull/år. Som vuxna väger tackorna 65-90 kg och baggarna 100-125 kg.
De föder upp ca 1,6 lamm per tacka.
 

 

 

 

 

 

 

 

.