Muskelscanning

 

Muskel och fettdjupscanning med ultraljud
Muskelscanning är ett sätt att mäta lammets ryggmuskel samt det översta lagret fett utanpå denna muskel. Detta bör ske vid 130 dagars ålder för säkraste bedömning. De som Riksbedömer sina djur får dessa scannade vid bedömning under dagen och ingår i priset.
Muskeldjupet räknas i millimeter och korrigeras för ålder på tackan till lammet och uppfödda lamm i kullen och ålder på lammet . För att kunna referera dess resultat mot något så refereras det till ett mål vi vill nå med vår avel.
Detta blir således ett medel inom rasen. Om man väljer att scanna hemma på gården
och mäter mer än 75 % av lammen använder man detta medel och eventuellt sätter ett
eget mål. Men för närvarade använder vi på köttraserna 30 m.m. som mål.
Resultatet skall multipliceras med faktor 2. Resultatet kallas muskelpoäng.
Högre värde = bättre djur.
 

Korrigering för mm. Muskeldjup efter ålder på tacka och uppfödd (levande lamm).

Ålder tackanSingelTvillingTrilling
1 år036
2 år och äldre-203
 

Fettscanning sker på samma sätt som muskelscanning och vid samma tillfälle. 
Fettscanning Fettdjupet räknas i millimeter (med en decimal).

Detta ska korrigeras för ålder på lammet, kullstorlek och ålder på tackan se tabell nedanför. För att kunna referera dessa resultat likt muskeldjupet räknar vi ut en fettpoäng. Antingen använder vi besättningens medel annars anser vi att 3,0 m.m. är ett normalfett lamm. Resultatet multipliceras med faktor 7. Extremt låga värden är ej bra men annars lägre ju bättre, skall jämföras med muskelvärdena
 

Korrigering för mm. Fettdjup efter ålder på lamm, dagar
Korrigering för mm fettdjup efter uppfödd (födda/uppfödda)

<105106-110111-115116-120121-140141-145146-150151-155156-165166-175176>
0,40,60,40,20-0,3-0,4-0,7-1-1,5-2
Uppfödda1/11/2*2/12/23/13/23/3
Vuxentacka-0,50,0-0,50,00,20,30,5
Ungtacka0,00,10,10,50,50,71,0
* ett lamm adoptrat
 

 

Formel för uträkning av muskeldjupspoäng* ett lamm adopterad
Muskedjupspoäng = (muskeldjups värde mm.+ korr. för ålder mor och uppfödda +lammets ålder -mål 30 mm./medel besättning) x 2
Formel för uträkning av fettpoäng
Fettpoäng = Fettdjup i mm +korr. för (lammets ålder) och (ålder mor och uppfödda)-3,0 x 7
Baggaktionskommitten, Lammproducenterna, Svenska Texelföreningen 2017-07-13