2011

Bästa Texel BIS11008Tony & Kristina AbrahamssonHulebäckseröd
Bästa Suffolk11005Torsten JeppssonAlmnäs
Bästa Oxford Down11048Fredrik Rydberg Hagby Gård
Bästa Finull
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Åke Palms Hederspris har delats ut 1995-2011
Texelbagge 11227 från Karin & Jan-Olof Petersson
Motivering
Ett föredöme för svensk lammproduktion.
En bagge med förutsättningar att producera slaktlamm av yppersta kvalitet.
Högst betalda bagge blev en Texel från Anders och Jeanette Andersson 28 500
Invalid shortcodeFoton från Einar de Wit