2008

På grund av Blåtunga kunder inte besättningar från södra Sverige vara närvarande under
auktion utan auktionerades med foto.

Bästa Texel BIS 8321Anders & Jeanette Andersson
Ammedalen
Bästa Suffolk 8043Lennart & Marianne CarlssonBohusLamm
Bästa Dorset
Bästa Oxford Down Gunnar JohanssonKjällsjö
Bästa Finull
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Åke Palms Hederspris har delats ut 1995-2011
Tilldelades Texelbagge 08029 Anna och Tomas Olsson
Motivering
Ett föredöme för svensk lammproduktion.
En bagge med förutsättningar att producera slaktlamm av yppersta kvalitet.
Högst betalda bagge blev en Texel
08701 från Möllers Texel som såldes för 25 500.
Invalid shortcode
Foto Einar de Wit