2017

Bästa Texel BIS17221Möllers TexelMöllers Texel
Bästa Suffolk 17015Kjell Ivarsson Ivarssonslada
Bästa Dorset 17017Anna & Tomas Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper 17014Lizette Fritzon Westlamm
Bästa Finull 17131Ulf och Aina Ekholm  Ölmhult
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge

Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut sedan 2012
tilldelades bagge 17098 från Carl Helender
för sina mycket goda slaktkropps egenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.
Högst betalda bagge blev en Texel  
17224 från Möllers Texel som såldes för 22 000 kr
  • Af