2010

Bästa Texel BIS09586Richard van der PoelPoel Texel
Bästa Suffolk
Bästa Dorset10128Anna & Tomas OlssonNorrby Gård
Bästa Oxford Down10014Fredrik RydbergHagby Gård
Bästa Finull
Alla år för utomhar en Texelbagge fått BIS
2016Finullsbagge
2015Suffolk bagge
2001Oxford Down bagge
Åke Palms Hederspris har delats ut 1995-2011
Tilldelades Texelbagge 10001 från Carl Helander
Motivering
Ett föredöme för svensk lammproduktion.
En bagge med förutsättningar att producera slaktlamm av yppersta kvalitet.
Högst betalda bagge en Texel 09057 från Cecilia Nittman Olsson som såldes för 15 000 kr
  • 2012 Finull
foto Einar de Wit